• دوره تستی برای لایو

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/7/16
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1399/7/16 تاریخ پایان دوره : 1399/7/16
    • دوره تستی برای لایو
    • مدرسان