• تست خصوصی 11/22

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/11/21
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : خصوصی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/25 تاریخ پایان دوره : 1398/11/30
  • تست خصوصی 11/22
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان