• تست

  • هزینه ثبت نام در دوره : 1,000,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : کارگاه آموزشی تاریخ ثبت : 1399/7/30
    تاریخ شروع دوره : 1399/7/30 تاریخ پایان دوره : 1399/7/30
    • تست
    • نام محل برگزاری