• تست

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1399/7/30
  نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1399/7/30 تاریخ پایان دوره : 1399/7/30
  • تست
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان