• شناخت انواع چای

  • هزینه ثبت نام در دوره : 2,500,000 ریال ثبت نام

  • ظرفیت : 50 حد نصاب: 3
    وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/21
    کد دوره : r950421837 نوع دوره : دوره های آموزشی
    تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/2/31 تاریخ پایان دوره : 1399/2/31