• شناخت انواع چای

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,500,000 ریال ثبت نام

 • ظرفیت : 50 حد نصاب: 3
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/21
  کد دوره : r950421837 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/31 تاریخ پایان دوره : 1399/2/31
  • شناخت انواع چای
  • محل برگزاری
  • مدرسان