شناخت انواع چای

هزینه ثبت نام در دوره: 2,500,000 ریال

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/21
تاریخ شروع دوره : 1398/2/31 تاریخ پایان دوره : 1399/2/31
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

شناخت انواع چای
نام محل برگزاری
مدرسان