• شناخت انواع چای

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,500,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/21
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/31 تاریخ پایان دوره : 1399/2/31
  • شناخت انواع چای
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان