• شناخت گیاهان درمانی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 8,000,000 ریال

 • ظرفیت : 20 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/28
  کد دوره : r941307685 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/4 تاریخ پایان دوره : 1398/5/4
  • شناخت گیاهان درمانی
  • محل برگزاری
  • مدرسان