آموزش زولبیا و بامیه

هزینه ثبت نام در دوره: 2,000,000 ریال
ظرفیت: 10 حد نصاب: 5
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/1
کد دوره : r918653027 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/2 تاریخ پایان دوره : 1398/3/2
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

آموزش زولبیا و بامیه
محل برگزاری
مدرسان