• آموزش زولبیا و بامیه

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,000,000 ریال

 • ظرفیت : 10 حد نصاب: 5
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/1
  کد دوره : r918653027 نوع دوره : کارگاه آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/2 تاریخ پایان دوره : 1398/3/2
  • آموزش زولبیا و بامیه
  • محل برگزاری
  • مدرسان