• اعتنا

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 4 حد نصاب: 4
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/11
  کد دوره : r847190235 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/11 تاریخ پایان دوره : 1398/3/11
  • اعتنا
  • محل برگزاری
  • مدرسان