اعتنا

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 4 حد نصاب: 4
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/11
کد دوره : r847190235 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/11 تاریخ پایان دوره : 1398/3/11
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

اعتنا
محل برگزاری
مدرسان