• شناخت گیاهان

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • ظرفیت : 10 حد نصاب: 1
    وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/17
    کد دوره : r726309851 نوع دوره :
    تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/2/17 تاریخ پایان دوره : 1398/2/17