• شناخت گیاهان

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 10 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/17
  کد دوره : r726309851 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/17 تاریخ پایان دوره : 1398/2/17
  • شناخت گیاهان
  • مدرسان