• خودروسازی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • ظرفیت : 7 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/30
  کد دوره : r725830964 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/30 تاریخ پایان دوره : 1398/3/30
  • خودروسازی
  • مدرسان