ریحان

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 15 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/13
کد دوره : r578340612 نوع دوره : آموزش مجازی
تعداد شرکت کننده ها : 9 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/3/13 تاریخ پایان دوره : 1398/3/13
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

ریحان
مدرسان