آشنایی با چای سفید

این دوره به صورت محتوا آموزشی و کاملا رایگان می باشد. شرکت کنندگان می توانند پس از ثبت نام در قسمت جزو، به محتوای آموزشی دسترسی پیدا کنند

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/1/29
تاریخ شروع دوره : 1398/1/29
تاریخ پایان دوره : 1398/6/1
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

سبک زندگی سالم و آشنایی هر چه بیشتر با گیاهان مفید

مفاد درسی :

-

آشنایی با چای سفید
نام محل برگزاری
مدرسان