مکالمه زبان انگلیسی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان

لطفا جهت ثبت نام در دوره، وارد شوید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/11/7
تاریخ شروع دوره : 1398/11/7 تاریخ پایان دوره : 1398/11/9
نوع دوره : کلاس آنلاین نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

مکالمه زبان انگلیسی
مدرسان