• بین الملل

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 5 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/17
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/4/17 تاریخ پایان دوره : 1398/4/17
  • بین الملل
  • مدرسان