• آشنایی با گیاه زیرفون

 • این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 150,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/24
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/24 تاریخ پایان دوره : 1399/1/31
  • آشنایی با گیاه زیرفون
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان