آشنایی با گیاه زیرفون

این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد.
هزینه ثبت نام در دوره: 150,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/3/24
تاریخ شروع دوره : 1398/3/24
تاریخ پایان دوره : 1399/1/31
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با دنیای گیاهان و استفاده مناسب از آنها

مفاد درسی :

-

آشنایی با گیاه زیرفون
نام محل برگزاری
مدرسان