• انواع قهوه

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,250,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/18
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/20 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
  • انواع قهوه
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان