• انواع قهوه

  • هزینه ثبت نام در دوره : 1,250,000 ریال ثبت نام

  • ظرفیت : 11 حد نصاب: 1
    وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/18
    کد دوره : r246389150 نوع دوره : دوره های آموزشی
    تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/2/20 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31