• انواع قهوه

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,250,000 ریال ثبت نام

 • ظرفیت : 11 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/18
  کد دوره : r246389150 نوع دوره : دوره های آموزشی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/2/20 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
  • انواع قهوه
  • محل برگزاری
  • مدرسان