رسپی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/18
تاریخ شروع دوره : 1398/2/21 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

رسپی
نام محل برگزاری
مدرسان