• رسپی

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

  • ظرفیت : 1 حد نصاب: 1
    وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/18
    کد دوره : r206479851 نوع دوره : کارگاه آموزشی
    تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : خصوصی
    تاریخ شروع دوره : 1398/2/21 تاریخ پایان دوره : 1398/2/31