• فضای غیر مجازی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • ظرفیت : 4 حد نصاب: 4
  وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/28
  کد دوره : r178069453 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/28 تاریخ پایان دوره : 1398/3/28
  • فضای غیر مجازی
  • مدرسان