• فضای غیر مجازی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 4 حد نصاب: 4
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/28
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/28 تاریخ پایان دوره : 1398/3/28
  • فضای غیر مجازی
  • مدرسان