• گیاه شناسی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 5 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/11
  کد دوره : r176504328 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/11 تاریخ پایان دوره : 1398/3/11
  • گیاه شناسی
  • مدرسان