• شیرینی پزی

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 25 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/28
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/28 تاریخ پایان دوره : 1398/3/28
  • شیرینی پزی
  • محل برگزاری
  • مدرسان