• ماهی های دریایی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,000 ریال

 • ظرفیت : 4 حد نصاب: 4
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/9
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/4/9 تاریخ پایان دوره : 1398/4/9
  • ماهی های دریایی
  • محل برگزاری
  • مدرسان