• طبیعت

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

 • ظرفیت : 25 حد نصاب: 1
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/3/11
  کد دوره : r027958413 نوع دوره : آموزش مجازی
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/3/11 تاریخ پایان دوره : 1398/3/11
  • طبیعت
  • مدرسان