رابطه چای داغ با یک نوع سرطان

رابطه چای داغ با یک نوع سرطان

رابطه چای داغ با یک نوع سرطان

 1. نقطه:.
 2. ویرگول:،
 3. دو نقطه::
 4. سؤال:؟
 5. علامت تعجب:!
 6. گیومه: « »
 7. نقطه ویرگول:؛
 8. خطّ فاصله: -
 9. سه نقطه: 
 10. قلاب: [ ]
 11. پرانتز (کمانک): ( )
 12. ممیّز: /
 13. تساوی: =
 14. درصد: ٪
 1. دو نقطه::
 2. سؤال:؟
 3. علامت تعجب:!
 4. گیومه: « »
 5. نقطه ویرگول:؛
 6. خطّ فاصله: -
 7. سه نقطه: 
 8. قلاب: [ ]
 9. پرانتز (کمانک): ( )
 10. ممیّز: /
 11. تساوی: =
 12. درصد: ٪

برای آسانی یادگیری این نشانه‌ها و دانستن کاربرد هر یک، آنها را در جدولی می‌آوریم:

 • نکته مهم: بیشتر نشانه‌ها با با واژهٔ پیشین خود هیچ فاصله‌ای ندارند و با واژهٔ بعدی تنها باید دارای یک فاصله باشند. این مورد در مثال‌ها نمایش داده شده‌است.

جدول نشانه‌های نگارشی

ردیف نشانه نام موارد کاربرد
۱ . نقطه

۱- در پایان همهٔ جمله‌ها به جز جمله‌های پرسشی و تعجّبی: هوا ابری است.

شاید درک این مسئله دشوار باشد. او هیچ‌گاه به آن شهر بازنگشت.

۲- پس از حرف یا حروفی که به صورت نشانهٔ اختصار به کار رفته باشد:

شیخ ما (قه) به نیشابور مجلس می‌گفت.

۲ ، ویرگول

۱- میان جمله‌های مستقل که در مجموع جملهٔ کامل می‌سازند:

او با تلاش زیادی که کرد، به مقصود رسید.

 1. پس از منادا: خدایا، مرا عفو کن.
 2. هر جا واژه یا عبارتی به عنوان بدل در ضمن جمله یا عبارتی دیگر آورده شود:

اخوان ثالث، شاعر معاصر، سرایندهٔ شعر معروف «خوان هشتم» است.

۴- بین واژه‌های همپایه به جای «و» می‌آید:

فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از بزرگان شعر فارسی هستند.

۵- بین دو واژه که ممکن است خواننده آنها را با کسرهٔ اضافه بخواند:

مادر، حسن را به سوی خود خواند.

۶- به جای مکث کوتاه در جمله:

اگر شب‌ها همه قدر بودی، شب قدر بی‌قدر بودی.

۳ : دو نقطه

۱- قبل از نقل قول:

صاحب‌نظران آموزشی می‌گویند: «شرط درست نوشتن، درست فهمیدن است.»

۲- هنگام برشمردن اجزای یک چیز:

اساس نگارش خوب، دانستن و رعایت چند نکته است: چشم باز، گوش شنوا، دقت و …

۳- مقابل واژه‌هایی که می‌خواهیم آنها را معنی کنیم:

حلیت: پیرایه

۴ ؟ علامت سؤال

۱- در پایان جمله‌های پرسشی:

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که هزاران مادّهٔ نگارشی پیش روی شماست؟

۲- برای نشان دادن مفهوم تردید:

وفات حافظ در سال ۷۲۱ (؟) اتَفاق افتاد.

۳- برای نشان دادن مفهوم استهزا:

او نابغه (؟) است.

۵ ! علامت تعجب

۱- در پایان جمله‌های تعجّبی، تأکیدی، عاطفی:

عجب روزگاری است!

چه جالب!

۲. پس از اصوات:

هان! ای دل عبرت بین.

۶ «» گیومه

۱- سخنی که به‌طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می‌شود:

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به واسطهٔ من، نزد پدر نمی‌آید. اگر مرا می‌شناختید، پدر مرا نیز می‌شناختید؛ امّا پس از این او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.» انجیل یوحنا ۱۴:۶–۷ به قول سعدی: «بنیاد ظلم در جهان اندک بود، هر کس چیزی بدان مزید کرد، تا بدین غایت رسید.»

۲. اسامی و عناوین و اصطلاحات علمی یا فنّی (فقط بار اوّل):

«فضاسازی» در آغاز، میانه یا پایان نوشته نقش مهمّی ایفا می‌کند.

۷ ؛ نقطه ویرگول

۱- برای جدا کردن جمله‌هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می‌رسند ولی در یک عبارت طولانی، با یکدیگر بستگی معنایی دارند:

برای نگارش گزارش خوب باید فکر کرد؛ منابع را جمع‌آوری کرد؛ فهرست‌ها را تنظیم کرد و …

۲- در جملات مرکب، پس از فعل و پیش از واژه‌های توضیحی مانند مثلاً، فرضاً، یعنی، زیرا، برای نمونه، در نتیجه و…

رفتن از افعال لازم است؛ یعنی به مفعول نیاز ندارد.

۸ - خطّ فاصله

۱- برای جدا کردن جملهٔ معترضه:

حافظ شیرازی - که او را لسان‌الغیب نامیده‌اند - قرآن را با چهارده روایت در حفظ داشت.

۲- هنگامی که دو واژه بر روی هم دو جنبهٔ مختلف از یک منظور را نشان دهند:

مباحث هنری-ادبی، نزدیکی و قرابت خاصّی دارند.

۳- به معنی «تا» و «به» برای بیان فاصله‌های زمانی و مکانی:

قطار تهران-مشهد، وارد ایستگاه شد.

حتی گروه‌های سنی ۱۳–۷ سال هم می‌توانند از گلستان به خوبی استفاده کنند.

۴- در مکالمه بین اشخاص داستان‌ها یا نمایشنامه‌ها یا ذکر مکالمات تلفنی، در ابتدای جمله و از سر سطر به جای نام گوینده:

- در قبال امیر تعظیم کن.

- ساکت شو!

۹ ... سه نقطه

۱- برای نشان دادن واژه‌های محذوف یا ادامه‌دار:

گزارش انواعی دارد: ورزشی، سیاسی، خبری، هنری، فرهنگی، ...

۲- سخن ناتمام:

شما… شما… زبانم لال…

۳- برای نشان دادن کشش در گفتار:

سقف هر… ی ریخت. آها… ی حسین کجایی؟

۴- افتادگی واژه یا واژه‌ها از یک نسخهٔ خطی یا کتیبه.

۱۰ [ ] قلّاب

۱- مطالبی که جزو اصل کلام نباشند:

معلّم به کلاس وارد شد [ابراز احساسات دانش‌آموزان] و بر جایش نشست.

۲- در تصحیح متون قدیمی واژه‌های الحاقی با توضیحات احتمالی در قلاب گذاشته می‌شوند:

گفت: من مردی طرّارم، [تو] این زر به من امانت دادی.

۳- دستورهای اجرایی در نمایش‌نامه‌ها:

- حسین [با قیافه‌ی جدی]: آیا اکنون حاضری به این سفر بیایی؟

۱۱ () کمانک

۱- معنی و معادل یک واژه:

زبان معیار (استاندارد) زبان ملّی ما است.

۲- توضیح بیشتر:

آثار سعید نفیسی سه گروه است: یکی تصحیح (قابوسنامه، غزلیّات عطّار، سیرالعباد…) دوّم تحقیقات ادبی (شرح آثار رودکی، نظامی، خواجو…) سوّم ترجمه‌ها (نمونه آثار پوشکین، ایلیاد و…)

۳- ذکر تاریخ، شهرت، تخلص، نام سابق و …

شهر همدان (هگمتانه) در طول تاریخ بارها پایتخت بوده‌است.

۱۲ / ممیّز

۱- برای جدا کردن مصراع‌های یک شعر:

خانهٔ دوست کجاست/ در فلق بود که پرسید سوار/ آسمان مکثی کرد/

 • نکته: برای نوشتن تاریخ در ویکی‌پدیا به صورت ۱۲ تیر ۱۳۷۶ عمل کنید و نه به صورت ۷۶/۴/۱۲.
۱۳ = تساوی

برای نشان دادن تساوی میان دو مطلب:

توانا بود هر که دانا بود = هر که داناست، تواناست.

نشانهٔ درصد

نشانهٔ درصد در فارسی ٪ است که به صورت‌های زیر نوشته می‌شود:

 1. درون متن فارسی ترجیحاً به جای استفاده از ٪ بهتر است از عبارت «درصد» استفاده شود.
 2. درون فرمول‌ها یا متن‌های ریاضیاتی
  1. در سمت چپ عدد مانند ۲۴٪
  2. در سمت راست عدد مانند ٪۲۴

نکته: اجماع یا نظر کلی‌ای برای سمت قرارگیری علامت درصد وجود ندارد و در منابع معتبر به هر دو روش سمت راست و چپ اشاره یا استفاده شده‌است.[۱]

علایم نگارشی مانند ویرگول، نقطه، نقطه‌ویرگول، دونقطه، پرانتز بسته، گیومه بسته، علامت سوال و علامت تعجب همیشه به کلمه قبل از خود می‌چسبند.

علایم نگارشی مانند پرانتز باز و گیومه باز همیشه به کلمه بعد از خود می‌چسبند. [۲]

منابع[ویرایش]

*محققان کشور موفق شدند دقیق‌ترین شواهد علمی از تأثیر دمای چای داغ بر افزایش ۹۰ درصدی شانس بروز سرطان مری را ارائه کنند.

«»«»به نقل از پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نتایج یک مطالعه وسیع آینده نگر مبتنی بر جمعیت که توسط محققان ایران و با همکاری جمعی از پژوهشگران بین المللی انجام شده، با اندازه گیری دقیق دمای چای سرو شده در درجات مختلف، برای نخستین بار در جهان، شواهد بی سابقه‌ای از ارتباط مصرف چای داغ در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و بالای آن با افزایش ۹۰ درصدی خطر بروز سرطان سلول‌های سنگفرشی مری ارائه کرده اند.

این مطالعه با هدف شناسایی علل شیوع بالای سرطان به عنوان داغ‌ترین نقطه سرطان مری، بر روی بیش از ۵۰ هزار نمونه شرکت کننده در مطالعه به اجرا درآمد.

این مطالعه جدید که یافته‌های ارزشمندی را ارائه کرده است، نتیجه ۱۰ سال پیگیری بیش از ۵۰ هزار فرد ۴۰ تا ۷۵ سال شرکت کننده در مطالعه بزرگ کوهورت گلستان در بازه زمانی (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷) توسط دکتر فرهاد اسلامی و همکاران اوست که بر خلاف مطالعات قبلی، برای نخستین در جهان، با اندازه گیری دقیق دمای چای در درجات مختلف با روش‌های اعتبارسنجی، به شکل عینی، ارتباط نوشیدن چای داغ با بروز کارسینوم سلول سنگفرشی مری (ESCC) را اثبات کرده است. طی این دوره بررسی نمونه‌ها، ۳۱۷ مورد جدید سرطان مری ثبت شده است.

بر اساس نتایج مطالعه، نوشیدن ۷۰۰ میلی لیتر یا بیشتر از این مقدار چای (تقریباً دو لیوان) در روز با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و بالاتر در مقایسه با نوشیدن کمتر از ۷۰۰ میلی لیتر چای در روز در دمای کمتر از ۶۰درجه سانتیگراد، خطر بروز سرطان مری را تا ۹۰ درصد بیشتر افزایش می‌دهد.

اهمیت یافته‌های این مطالعه درحالی است که مطالعات قبلی - به جز سه مطالعه آینده نگر - همگی گذشته نگر بوده اند و ارتباط بین نوشیدن چای داغ و خطر بروز سرطان سلول سنگفرشی مری را با استفاده از اطلاعات ادراکی و ذهنی دریافتی از شرکت کنندگان گزارش کرده بودند.

همچنین به دلیل محدودیت شواهد جهت نتیجه گیری قطعی سرطان زایی نوشیدن چای داغ و متفاوت بودن تأثیر آن در دماهای مختلف، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، مصرف نوشیدنی‌هایی با دمای بالای ۶۵ درجه سانتیگراد را به عنوان «احتمالا سرطان زا» شناخته بود. اما یافته‌های دکتر فرهاد اسلامی و همکارانش برای نخستین بار، نتیجه نهایی این موضوع علمی را به طور دقیق مشخص کرده است.

آب و چای تنها نوشیدنی‌های مصرفی مردم استان گلستان است؛ جایی که افراد آن عادت به نوشیدن چای بسیار داغ دارند.

پیش از این، مطالعه بزرگ کوهورت گلستان نیز با مطالعه روی بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم این منطقه، مصرف نوشیدنی‌های داغ را نخستین عامل خطر برای سرطان مری اعلام کرده و این یافته مهم، با عنوان اثبات «تأثیر مصرف نوشیدنی‌های داغ بر ایجاد سرطان مری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم مطالعه بزرگ کوهورت گلستان، توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی ثبت جهانی شد.

اکنون، پس از ۱۰ سال پیگیری شرکت کنندگان مطالعه کوهورت در (بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷)، دکتر فرهاد اسلامی در مطالعه خود، تأثیر مصرف چای داغ در بروز سرطان مری را با اندازه گیری دقیق دمای آن در درجات مختلف با روش‌های اعتبارسنجی اثبات کرده است.

متوسط مصرف روزانه چای سیاه و چای سبز در کل این مطالعه به ترتیب ۱۱۷۴ و ۴۲ میلی لیتر در روز بوده است.

در این مطالعه وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیش از ۵۰ هزار فرد شرکت کننده، همچون سطح سواد، داشتن اتومبیل شخصی، موتورسیکلت، تلویزیون سیاه و سفید، تلویزیون رنگی، یخچال فریزر، یخچال معمولی، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، مصرف سیگار، مصرف ناس، تریاک و الکل، در نظر گرفته شده است.

پژوهشگران در این مطالعه، در طول مصاحبه با شرکت کنندگان، چای را با دمای ۷۵ درجه سانتیگراد سرو می‌کردند و سپس از شرکت کنندگان می‌خواستند با نوشیدن آن بگویند آیا دمای آن به دمای مورد علاقه شأن برای نوشیدن چای نزدیک است یا خیر.

برای کسانی که دمای پایین‌تری را ترجیح می‌دادند، پژوهشگران اجازه می‌دادند دمای چای ۵ درجه دیگر کاهش یابد.

نتایج این مطالعه نشان داد افرادی که کمتر از ۷۰۰ میلی لیتر (نزدیک دو لیوان) چای را با دمای بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد می‌نوشند در مقایسه با افرادی که چای را در دمای پایین‌تری مصرف می‌کنند شانس ابتلاء به سرطان مری آنها دو برابر بیشتر است.

به گفته دکتر فرهاد اسلامی، محقق پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، بسیاری از مردم، نوشیدن چای، قهوه و نوشیدنی گرم را دوست دارند اما چای داغ خطر بروز سرطان مری را به شدت افزایش می‌دهد.

این پژوهشگر انجمن سرطان آمریکا (American Cancer Society) گفت: مردم باید توجه داشته باشند که نوشیدنی‌های داغ را ولرم شده مصرف کنند.

وی افزود: نتایج این مطالعه نشان داد که سالمندان، مردان، ساکنین مناطق روستایی، افراد سیگاری (افرادی که قبلا سیگاری بوده اند یا در حال حاضر سیگار می کشند)، غیر ترکمن‌ها، افراد با سطح تحصیلات یا سطح مالی پایین‌تر، و مصرف کنندگان ناس، مخدر و الکل، چای را در دمای بالاتری می‌نوشند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین طبق این یافته‌ها، افرادی که میزان بیشتری چای سیاه می‌نوشیدند، با احتمال بالاتری چای با دمای ۶۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر مصرف می‌کردند. تمامی متغیرهای مربوط به دمای چای که در این مطالعه در نظر گرفته شده بودند، با خطر بروز کارسینومای سلول‌های سنگفرشی مری در ارتباط بودند. در مدل‌های کامل تنظیم شده، نسبت خطر (HR) (درصد ۹۵CI ) برای نوشیدن چای با دمای۶۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر، در مقایسه با چای با دمای کمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد، ۱.۴۱(۱.۱۰-۱.۸۱) گزارش شد؛ همچنین نسبت‌های خطر برای نوشیدن چای با دمای ۶۰ تا ۶۴ درجه سانتیگراد و ۶۵ درجه سانتیگراد یا بیشتر، قابل مقایسه بودند.

وی بیان کرد: نکته جالب آن که نوشیدن چای بسیار داغ از نظر خود فرد نیز در مقایسه با نوشیدن چای سرد یا ولرم، با خطر بروز کارسینومای سلول‌های سنگفرشی مری در ارتباط بود.

پژوهشگر انجمن سرطان آمریکا عنوان کرد: بر اساس این یافته‌ها، فاصله زمانی کمتر بین ریختن چای در ظرف تا نوشیدن آن، با خطر ابتلای بیشتری در ارتباط بود اگرچه به نظر می‌رسد فقط فواصل زمانی کمتر از ۵ دقیقه گزارش شده توسط خود فرد با افزایش خطر بروز سرطان در ارتباط باشد.

وی با بیان اینکه یافته‌ها همچنین نشان داد مصرف بیشتر چای سیاه، چای سبز، و ترکیب چای سیاه و سبز نیز با خطر بروز کارسینومای سلول‌های سنگفرشی مری در ارتباط است، گفت: مصرف نوشیدنی‌ها و چای داغ باعث نفوذپذیری بیشتر مواد سرطانزا به داخل مجرای مری شده و افزایش احتمال ابتلاء به سرطان را به دنبال دارد.

به گفته این محقق، مصرف نوشیدنی‌های داغ از جمله چای در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد در امریکا و اروپا نیز رایج است اما در آمریکای جنوبی، ترکیه، ایران و روسیه بسیار معمول‌تر است.

بر اساس اعلام آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، سرطان مری هشتمین سرطان شایع در جهان است و سالانه ۴۰۰ هزار مرگ به بر اثر آسیب به مری بر اثر علل مختلف رخ می‌دهد.

نتایج مطالعه تحت عنوان «A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma  » که توسط دکتر فرهاد اسلامی، محقق پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با همکاری تیمی از پژوهشگران ایرانی و بین المللی، انجام و ۲۰ مارس ۲۰۱۹ در مجله بین المللی معتبر سرطان، منتشر شده، از جمله مطالعات پیگیرانه حاصل از مطالعه بزرگ ۲۲ ساله کوهورت گلستان (۱۳۷۶ تا کنون)، بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران است که به سرپرستی دکتر رضا ملک زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس پژوهشکده گوارش و کبد این دانشگاه، با همکاری جمع بزرگی از محققان علوم پزشکی ایران و محققان بین المللی در تعدادی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی جهان، در منطقه شمال شرق ایران به نتیجه رسیده است.